podizanje vocnjaka

Podizanje voćnjaka - S obzirom na to da se položaj voćnjaka bira samo jednom, potrebno mu je posvetiti potpunu i ozbiljnu pažnju.

Najvažniji činioci koji utiču na izbor terena, pri izboru mesta za podizanje voćnjaka, jesu ekološki, odnosno mikroklimatski uslovi. Stoga je potrebno širu okolinu budućeg uzgojnog područja, u odnosu na važnije klimatske činioce (reljef, nagib, ekspoziciju i izloženost vetrovima) dobro istražiti i poznavati.

Tako će od količine i rasporeda padavina po mesecima zavisiti i planiranje navodnjavanja zasada. Poznavanje broja kišnih dana će nam omogućiti dobru organizaciju navodnjavanja u najboljim rokovima. Vrlo su važni i podaci o učestalosti i jačini pojave magle, pri izboru mesta za podizanje voćnjaka. Vlažnost vazduha i nadmorska visina takođe su od posebne važnosti za proizvodnju voća. Pojavu vetra, njegovu jačinu i učestalost smerova (ruža vetrova) potrebno je snimiti kako bi se donela odluka o potrebi osiguranja zaštitnih pojaseva.

Prema učestalosti po godinama treba analizirati i pojavu ranih jesenjih i kasnih prolećnih mrazeva, jer to može bitno uticati kada se bira mesto za podizanje voćnjaka. Izboru zemljišta takođe treba posvetiti posebnu pažnju, pri izboru mesta za podizanje voćnjaka, u smislu da treba istražiti fizičke, hemijske i biološke osobine tla, postojanje podzemnih voda, mogućnost zadržavanja nadzemnih voda na površini i drugih važnih činioca.

Posle završetka istraživanja, započinje planiranje u slučaju malog nasada.

Planiranjem se rešavaju mnoga važna pitanja pri pri izboru mesta za podizanje voćnjaka. Planiranju treba posvetiti posebnu pažnju jer se planiranjem rešavaju pitanja hidromelioracije, suvišnih površinskih i podzemnih voda, zaštite od tuđih slivnih voda, načina pripreme zemljišta s meliorativnim đubrenjem, mogućnosti terasiranja na nagnutim terenima, osiguranja vode, zaštite od magle i jačih vetrova, organizacije proizvodnih parcela i glavnih i sporednih puteva, dovoda električne energije, mehanizacije procesa proizvodnje i prevoza, osiguranja stručnjaka i radne snage, izbora vrsta, sorata i podloga s rasporedom po proizvodnim parcelama, nabavke voćnih sadnica, izbora uzgojnih oblika s tehnologijom dinamike uzgoja, đubrenja, programa zaštite od bolesti i štetočina, dinamike rodnosti i strukture.

Izvor: vocarstvo.rs

Podeli ovaj tekst na:
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print